O nás

Firma STEMP vznikla v roku 1991 ako akciová spoločnosť , v roku 1993 sa transformovala na spoločnosť s ručeným obmedzením. Už takmer 30 rokov je aktívna v realizácii občianskej a bytovej výstavby, taktiež pri uskutočňovaní činností s tým spojených. Svoju vysokú kvalifikovanosť a kvalitu práce potvrdzuje bohatými skúsenosťami na slovenskom trhu. Činnosť spoločnosti je zameraná na komplexnú  realizáciu stavieb a rekonštrukčné práce.

Poslanie spoločnosti

Poslaním spoločnosti STEMP, s. r. o. Poprad je poskytovať spoľahlivé, profesionálne  služby v oblasti stavebníctva a tým uspokojovať najširšie potreby zákazníka, nielen trvalým zlepšovaním ale predovšetkým tímovou prácou.

Vízia spoločnosti

Dlhodobou víziou spoločnosti STEMP, s. r. o. Poprad je stať sa stabilným a najžiadanejším dodávateľom stavebných prác na východnom Slovensku a postupne rozšíriť svoje pôsobenie v rámci celého Slovenska. Základným a dlhodobým cieľom je maximálna spokojnosť klienta a dosiahnutie výhody  v konkurenčnej súťaži na stavebnom trhu a posilniť tak trhovú pozíciu spoločnosti. Kľúčom spoločnosti k dosiahnutiu stanoveného dlhodobého cieľa je stanovenie ambicióznej stratégie, ktorá definuje základné ciele, priority a konkrétne úlohy. K jej najvýznamnejším úlohám patrí:

    • kvalita a profesionalita prevedených prác
    • posilnenie trhovej pozície spoločnosti prostredníctvom poskytovania širokého rozsahu služieb
    • ochrana životného prostredia.

Politika spoločnosti

Podnikateľská činnosť a smerovanie spoločnosti STEMP, s. r. o. Poprad sa v oblasti výstavby, zachovávania kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti zdravia pri práci riadi nasledovnými bodmi:

    • Kvalitou vykonanej práce neustále získavať zákazníkov, venovať pozornosť ich potrebám a očakávaniam, s cieľom budovania si dôvery širokej verejnosti.
    • Kontrolovať výsledky svojej činnosti a zisťovať spokojnosť zákazníka.
    • Venovať pozornosť progresívnym a cenovo dostupným možnostiam výstavby v rámci daného regiónu, resp. za jeho hranicami.
    • Identifikovať možnosti neustáleho znižovania nákladov pri výstavbe, nikdy nie však na úkor kvality.
    • Presadzovať tímovú prácu vo všetkých oblastiach podnikateľskej činnosti a vštepovať pocit spolupatričnosti a vzájomnej súdržnosti.
    • Minimalizovať riziko ohrozenia alebo poškodenia zdravia svojich pracovníkov na všetkých pracoviskách či stavbách bez rozdielu.