INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA:

Podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Y. y. o ochrane osobných údajov ( ďalej len „zákon“).

ODKAZ:  01INFORM~1

ODKAZ: 02.INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA práva dotknutých osôb

ODKAZ: 03.Informačná povinnosť. podľa článku 14 uchádzač o zamestnanie